Guest opleidingen – Het efficiënte gebaar integreren!

De algemene doelstellingen van de GUEST-opleidingen bestaan erin elke deelnemer de mogelijkheid te bieden zich bewust te worden van de bestaande gevaren in zijn dagelijkse omgeving en hem in staat te stellen te evolueren naar automatismen die minder risico’s inhouden voor hemzelf en voor zijn omgeving.

Guest Safety, een opleidingscentrum voor preventie, veiligheid en welzijn op het werk sinds 2003, biedt uitgebreide opleidingen aan die aangepast zijn aan elke situatie op verschillende gebieden zoals VCA, elektrische risico’s, eerste hulp, brand, besturen en omgaan met machines.

De opleidingen worden gegeven in inter-company sessies met een standaardprogramma of in intra-company sessies met een modulair en op maat gemaakt programma.

Guest Safety is gevestigd in Marbais en is actief in Wallonië, Vlaanderen en Brussel, maar geeft sinds 2021 ook opleidingen in Luik en Doornik.

Scroll naar top